Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (St Asaph Avenue and others Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1370734

Notice effective from
25th September 2019 to 25th October 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (St Asaoh Avenue ac eraill Bae Cinmeh (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2019 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith fydd i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darnau ffordd a nodwyd yn yr atodlen.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 1 Hydref 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
Atodlen
Gwellyn Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue Denbigh Circle, yr allanfa i St Asaph Avenue Ystad Ddiwydiannol Tir Lwyd 1, yr allanfa i St Asaph Avenue
Pare Clwyd, yr allanfa St Asaph Avenue
Ystad Ddiwydiannol Tir Llwyd 2, yr allanfa i
St Asaph Avenue
Chester Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue Cader Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue Dyddiedig 25 Medi 2019 Delyth Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (St Asaph Avenue and others Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in the lengths of road specified the Schedule hereto.
The Order is necessary to facilitate Works by Welsh Water.
The Order comes into effect on 1 October 2019. It is anticipated that the the road will be closed for a maximum period of 6 months.
Schedule
Gwellyn Avenue, exit onto St Asaph Avenue Denbigh Circle, exit onto St Asaph Avenue Tir Lwyd Industrial Estatel, exit onto St Asaph Avenue
Clwyd Park, exit onto St Asaph Avenue
Tir Lwyd Industrial Estate 2 exit onto
St Asaph Avenue
Chester Avenue, exit onto St Asaph Avenue Cader Avenue, exit onto St Asaph Avenue Dated 25 September 2019 Delyth Jones
Head of Law and Governance
_ Bodlondeb, Conwy

fta^"y LL32 8DU
^"y

LL32 8DU
Conwy «>i«2) 574000

«>i«2) 574000
SSSBBSSSSSl Cyf/Ref: CCBC - 034597/HB

Cyf/Ref: CCBC - 034597/HB

Attachments

NWA1370734.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices